Без категорії

НАГОРОДА ЗА 50 РОКІВ ВИДАТНИХ ДОСЯГНЕНЬ У ДИЗАЙНІ

НАГОРОДА ЗА 50 РОКІВ ВИДАТНИХ ДОСЯГНЕНЬ У ДИЗАЙНІ

"Компанія, що продовжує визначати шляхи розвитку індустрії аудіо" - саме з таким поясненням у цьому році адміністрація International Forum Design вручила представникам Sennheiser спеціальну нагороду "50 years of iF DESIGN AWARDS", відзначивши таким чином чергову знаменну віху в історії компанії. Нагорода являє собою унікальний сертифікат, що засвідчує той факт, що видатні досягнення Sennheiser в області дизайну були удостоєні в цілому 63 премій iF DESIGN AWARDS, притому їх компанія завойовує безперервною серією і щорічно, починаючи з далекого 1969 року. Представляючи таку незвичайну нагороду, в iF також підкреслили, що "Sennheiser завжди поруч з тими, хто з натхненням працює зі звуком - пише, транслює та грає".

НАГРАДА ЗА 50 ЛЕТ ВЫДАЮЩИХСЯ ДОСТИЖЕНИЙ В ДИЗАЙНЕ

НАГРАДА ЗА 50 ЛЕТ ВЫДАЮЩИХСЯ ДОСТИЖЕНИЙ В ДИЗАЙНЕ

"Компания, которая продолжает определять пути развития индустрии аудио" - именно с такой формулировкой в этому году администрация International Forum Design вручила представителям Sennheiser специальную награду "50 years of iF DESIGN AWARDS", отметив таким образом очередную знаменательную веху в истории компании. Награда представляет собой уникальный сертификат, удостоверяющий тот факт, что выдающиеся достижения Sennheiser в области дизайна были удостоены в общей сложности 63 премий iF DESIGN AWARDS, притом их компания завоевывает непрерывной серией и ежегодно, начиная с далекого 1969 года. Представляя столь необычную награду, в iF также подчеркнули, что "Sennheiser всегда рядом с теми, кто с настоящим воодушевлением работает со звуком - пишет, транслирует и играет".

ОГЛЯД ГЕЙМЕРСКОЙ ГАРНІТУРИ SENNHEISER GSP 550 З 7.1-КАНАЛЬНИМ ЗВУКОМ.

ОГЛЯД ГЕЙМЕРСКОЙ ГАРНІТУРИ SENNHEISER GSP 550 З 7.1-КАНАЛЬНИМ ЗВУКОМ.

Як відомо, що люди, котрі, скажімо так, трохи знаються на звуці, і більшість з тих, хто з ним працює професійно, до гарнітур та навушників, розроблених спеціально для ігрових додатків, ставляться, м'яко кажучи, скептично. І не безпідставно. Так вже склалося історично, що так звані геймерські навушники у більшості своїй за співвідношенням ціна/якість помітно відрізняються від "музичних" моделей, і не в кращу сторону. Звичайні "вуха" звук ігор відтворюють точно не гірше, а то й значно якісніше, ніж спеціалізовані ігрові.

ОБЗОР ГЕЙМЕРСКОЙ ГАРНИТУРЫ SENNHEISER GSP 550 С 7.1-КАНАЛЬНЫМ ЗВУКОМ.

ОБЗОР ГЕЙМЕРСКОЙ ГАРНИТУРЫ SENNHEISER GSP 550 С 7.1-КАНАЛЬНЫМ ЗВУКОМ.

Не секрет, что многие из тех, кто, скажем так, немного разбирается в звуке, и уж тем более те, кто с ним работает профессионально, к гарнитурам и наушникам, разработанным специально для игровых приложений, относятся, мягко говоря, скептически (если не сказать больше). И не безосновательно. Так уж исторически сложилось, что так называемые геймерские наушники в большинстве своем по соотношению цена/качество заметно отличаются от "музыкальных" моделей, притом не в лучшую сторону. Обычные "уши" звук игр воспроизводят точно не хуже, а то и значительно качественнее, чем специализированные игровые. Но и среди геймерских тоже иногда случаются крайне интересные экземпляры. Об одном из них мы и расскажем в этом обзоре.

ОПЕРАТОР ДЖУЛІЄН ДЖЕРРІ ТА ЙОГО НАБІР ДЛЯ ЗАПИСУ ЗВУКУ

ОПЕРАТОР ДЖУЛІЄН ДЖЕРРІ ТА ЙОГО НАБІР ДЛЯ ЗАПИСУ ЗВУКУ

Відеооператор-фрілансер Джулієн Джеррі живе й працює у Нью-Йорку. За його словами, вперше до бездротових мікрофонним системам з точки зору фахівця він почав придивлятися після того, як колись давно йому довелося випадково долучитися до налаштування декількох простеньких мікрофонних комплектів evolution wireless для сусідньої церкви. А сьогодні Джулієн сам активно користується професійним мікрофонним сетапом від Sennheiser. Притому комплектував його з розрахунком на максимальну універсальність, тому впевнений, що його Evolution Wireless G4 з найвищою якістю здатний записати все: від персональних інтерв'ю в обмеженому просторі до повномасштабних репортажів з багатоканальним звуком в будь-якому, навіть дуже складному акустичному оточенні.

ОПЕРАТОР ДЖУЛИЕН ДЖЕРРИ И ЕГО НАБОР ДЛЯ ЗАПИСИ ЗВУКА

ОПЕРАТОР ДЖУЛИЕН ДЖЕРРИ И ЕГО НАБОР ДЛЯ ЗАПИСИ ЗВУКА

Видеооператор-фрилансер Джулиен Джерри живет и работает в Нью-Йорке. По его словам, впервые к беспроводным микрофонным системам с точки зрения специалиста он начал присматриваться после того, как когда-то давно ему довелось совершенно случайно поучаствовать в настройке нескольких простеньких микрофонных комплектов evolution wireless для соседней церкви. А сегодня Джулиен сам активно пользуется профессиональным микрофонным сетапом от Sennheiser. Притом комплектовал его с расчетом на максимальную универсальность, поэтому уверен, что его Evolution Wireless G4 с наивысшим качеством способен записать всё: от персональных интервью в ограниченном пространстве до полномасштабных репортажей с многоканальным звуком в любой, даже очень сложной акустической обстановке.

SENNHEISER, NEUMANN ТА IGLOO VISION РОЗРОБЛЯЮТЬ НОВІ РІШЕННЯ НА ОСНОВІ SHARED VR

SENNHEISER, NEUMANN ТА IGLOO VISION РОЗРОБЛЯЮТЬ НОВІ РІШЕННЯ НА ОСНОВІ SHARED VR

Захоплюючі розваги, по-справжньому реалістичне навчання, яскраві відео-та аудіосередовища з повноцінним імерсивним звуком - нові рішення на основі Shared VR (технологій віртуальної реальності зі спільною інфраструктурою), розробкою котрих спільно займаються фахівці компаній Igloo Vision, Sennheiser та Neumann, спрямовані, насамперед, на те, щоб надати сучасним, здебільшого максимально персоналізованим і замкнутим VR-рішенням форму колективної взаємодії. Нові продукти Shared VR від Igloo Vision, Sennheiser та Neumann орієнтовані на застосування в освітніх установах і музеях, в архітектурі й будівництві, у сфері організації масових заходів, легко адаптуються до вимог кінцевого користувача і служать одночасно основою та універсальними інструментами для створення масштабних VR-проектів.

SENNHEISER, NEUMANN И IGLOO VISION РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ SHARED VR

SENNHEISER, NEUMANN И IGLOO VISION РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ SHARED VR

Увлекательнейшие развлечения, по-настоящему реалистичное обучение, захватывающие видео- и аудиосреды с полноценным иммерсивным звуком - новые решения на основе Shared VR (технологий виртуальной реальности с совместной инфраструктурой), разработкой которых совместно занимаются специалисты компаний Igloo Vision, Sennheiser и Neumann, направлены, в первую очередь, на то, чтобы придать современным, пока еще предельно персонализированным и замкнутым VR-решениям форму коллективного взаимодействия. Новые продукты Shared VR от Igloo Vision, Sennheiser и Neumann ориентированы на применение в образовательных учреждениях и музеях, в архитектуре и строительстве, в сфере организации массовых мероприятий, легко адаптируются к требованиям конечного пользователя и служат одновременно основой и универсальными инструментами для создания масштабных VR-проектов.

Zoom та Sennheiser розширюють партнерство

Zoom та Sennheiser розширюють партнерство

Нові професійні польові рекордери Zoom F6 і F8n успішно пройшли комплекс випробувань й отримали сертифікат відповідності стандартам систем AMBEO. Ця подія ознаменувала собою початок нового етапу співпраці між компаніями Sennheiser та Zoom в рамках програми "AMBEO for VR", метою котрої є створення найбільш сприятливих умов для подальшої оптимізації процесів виробництва нового якісного контенту для віртуальної і доповненої реальності.

РЕКОРДЕРЫ ZOOM F6 И F8N ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ AMBEO

РЕКОРДЕРЫ ZOOM F6 И F8N ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ AMBEO

Новые профессиональные полевые рекордеры Zoom F6 и F8n успешно прошли весь комплекс испытаний и получили сертификат соответствия стандартам систем AMBEO. Данное событие ознаменовало собой начало нового этапа сотрудничества между компаниями Sennheiser и Zoom в рамках программы "AMBEO for VR", целью которой является создание наиболее благоприятных условий для дальнейшей оптимизации процессов производства нового качественного контента для виртуальной и дополненной реальности.

1-10 of 142

Сторінка:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. ...
  7. 15