Січень 27, 2021
Зайди в свій аккаунт, щоб заробити бонуси-ів за шару!

ЯКІСНИЙ ЗВУК - ВИГІДНА ІНВЕСТИЦІЯ

Прогнозовані обсяги інвестицій в аудіотехнології наочно демонструють їх високу значимість як засобу підвищення ефективності бізнесу.

Згідно з результатами дослідження, проведеного EPOS, якісний звук сучасний бізнес вже вважає одним з ключових пріоритетів. Звіт "Якісний звук - вигідна інвестиція" складений на основі опитування понад 2000 керівників компаній, які працюють у різних секторах економіки на 7 світових ринках, зокрема у сфері IT, фінансів, бізнес-послуг, охорони здоров'я та засобів масової інформації.

Це опитування показало, що наразі 83% бізнес-лідерів у різних регіонах світу оцінюють важливість аудіообладнання набагато вище, ніж всього двома роками раніше, і розглядають якісний звук насамперед як дієвий інструмент, необхідний для підтримки надійного й продуктивного контакту з клієнтами, співробітниками та партнерами. І в міру того, як компанії активніше й ґрунтовніше переходять не віддалений режим роботи, цей показник, на думку фахівців EPOS, буде лише зростати, а така істотна зміна пріоритетів свідчить про те, що якість звуку вже стала безумовним фактором забезпечення стабільності бізнесу, ефективності роботи з клієнтами і партнерами, а також критерієм подальшого вдосконалення технологій внутрішніх комунікацій у комерційних компаніях.

Інвестиції у якість завжди рентабельні

Переваги віддаленої роботи сьогодні очевидні як для керівників компаній, так і для їхніх підлеглих, а для мільйонів людей у світі співпраця у такому віртуальному режимі, схоже, стає справою звичною дуже надовго, якщо не назавжди. Разом з тим успішно реалізовуючи концепцію "віддаленої роботи", керівники компаній змушені шукати й рішення супутніх технічних проблем, таких як фоновий шум, перешкоди й низька якість звуку.

Як показує дослідження EPOS, масовий бізнес-користувач давно усвідомив, що якість звуку під час віддаленого спілкування не лише позитивно позначається на рівні якості обслуговування клієнтів, але й дає змогу підвищувати рівень залученості самих співробітників і ефективність їх роботи в цілому.

56% з опитаних менеджерів впевнені, що високоякісне обладнання у їхніх компаніях просто необхідне, і ще 34% - що така апаратура потрібна чи бажана. Необхідність високоякісного аудіообладнання для компанії підтвердили зокрема 66% опитаних керівників, котрі працюють у сфері охорони здоров'я, і 64% з тих, хто працює у сфері IT і цифрових технологій. При цьому 42% опитаних (і більше ніж 51% опитаних у Німеччині й у країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону) відзначили особливе значення аудіотехнологій у діяльності своїх компаній, а також той факт, що високотехнологічні аудіорішення дійсно допомагають їм підтримувати належний рівень відносин з клієнтами.

Окрім того, як показує звіт EPOS, 78% з опитаних керівників вважають якісний звук настільки важливим елементом у своїй роботі, що готові платити більше за підвищення рівня якості. В першу чергу, це підкреслюють менеджери компаній, що працюють у сфері маркетингу й продажів (56%), де саме якість звуку традиційно вважається однією з обов'язкових передумов успіху у всьому, що стосується залучення й утримання клієнта.

"Молоде покоління користувачів дійсно краще розуміє специфіку кінцевих точок комунікації. З іншого боку, немає нічого дивного в тому, що запити у співробітників можуть бути різними, адже коли оцінювати їх правильно, то завжди можна підібрати відповідні рішення, які й зацікавлять співробітника, і краще його мотивуватимуть. Саме вибір оптимального аудіорішення для кожного конкретного користувача і тих завдань, які перед ним ставляться - це і є ключ до підвищення ефективності роботи персоналу. І саме так реагує на нинішні виклики сучасний бізнес-лідер, котрий за рахунок застосування більш досконалих технологій вміє не тільки повніше й ефективніше реалізовувати потенціал своїх підлеглих, а й залучає, а найголовніше, утримує у колективі нових талановитих фахівців", - прокоментував результати дослідження "Якісний звук - вигідна інвестиція" Президент компанії EPOS Йеппе Дальберг-Ларсен.

Йеппе Дальберг-Ларсен, Президент компанії EPOS. До вступу на посаду керівника EPOS багато років пропрацював на посаді директора з інформаційних технологій корпорації Demant Group, досвідчений технічний лідер з глибокими знаннями в області глобального розвитку інформаційних технологій та бізнес-аналізу. Загалом же, з аудіотехнологіями Йеппе Дальберг-Ларсен успішно працює ось уже понад 20 років і наразі вважається одним з найавторитетніших датських експертів у цій галузі.

"За результатами нашого останнього дослідження, половина [49%] з опитаних керівників заявили, що в міру того, як активніше і ширше впроваджуються методи гібридної роботи, зростає й значення якісного аудіообладнання та нових аудіорішень у бізнесі. Це свідчить про те, що люди, які приймають рішення у компаніях, починають розуміти недоцільність старого, так званого універсального підходу. Безумовно, спочатку необхідно провести певну роботу, зрозуміти, як надалі вибудовуватиметься діяльність організації, і визначити кінцеві точки комунікацій, що потрібні персоналу як в офісі, так і, що більш важливо, у рамках нової гібридної моделі. Так чи інакше, але успіх у бізнесі й уже сьогодні, і упродовж наступних десяти років багато в чому формуватимуть саме якісне аудіообладнання та нові технологічні рішення".